נגישות דלג לאזור תוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עזרה (חלון חדש)
כניסה
נווט למעלה
אתר הנדסי רמת גן
עיר עתיקה

טפסים ונהלים

הנחיות מרחביות:

מצורפים הנחיות מרחביות ע"פ אזורים בתחום העיר צפת. מקום אשר לא נקבעו לגביו הנחיות מרחביות (לדוגמא עיר עתיקה, רחוב ירושלים מרכז העיר וכד' יינתנו הנחיות מרחביות באופן פרטני או לחילופין יתבקש תאום תכנון)