נגישות דלג לאזור תוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עזרה (חלון חדש)
כניסה
נווט למעלה
אתר הנדסי רמת גן
עיר עתיקה

מחלקת רישוי בניה

מחלקת רישוי בניה מיישמת את המדיניות התכנונית של העירייה הלכה למעשה, בכפוף להוראות חוק תכנון ובניה (התשכ"ה 1965) ולתכניות בנין עיר.
 

אחריות המחלקה

המחלקה אחראית על הליכי רישוי בניה הכוללים:
  • בדיקה וליווי בקשות להיתר
  • הכנת בקשות להיתר לדיון בוועדה
  • הוצאת היתרי בניה