נגישות דלג לאזור תוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עזרה (חלון חדש)
כניסה
נווט למעלה
אתר הנדסי רמת גן
עיר עתיקה

מידע כללי

בימים אלו שודרג אתר האינטרנט ההנדסי במסגרת הליך מתמיד של שיפור השרות וזמינות מידע הנדסי לתושבי העיר.
עיריית צפת מאפשרת קבלת מידע תכנוני-הנדסי באמצעות אתר האינטרנט ההנדסי.