נגישות דלג לאזור תוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עזרה (חלון חדש)
כניסה
נווט למעלה
אתר הנדסי רמת גן
עיר עתיקה

מחלקת פרוייקטים

בחלק זה ניתן למצוא מידע אודות פרוייקטים שונים אשר מבוצעים על ידי ​אגף הנדסה בעיריית צפת.