חדשות ועדכונים

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אגף הנדסה והועדה המקומית לתכנון ולבנייה צפת.

האתר מספק מידע על תהליכים, טפסים ונהלים, מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע הממוחשבים וצפייה במערכת המידע הגיאוגרפי.

התוכן המופיע באתר זה אינו מחייב ואינו מחליף עיון במקור. הרשות אינה אחראית לכל טעות, שיבוש או השמטה, תוספת ופגם.
הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי המצוי במשרדי הרשות.

אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי עיריית צפת, מינהל ההנדסה וחברת קומפלוט.