מידע כללי

בימים אלו שודרג אתר האינטרנט ההנדסי במסגרת הליך מתמיד של שיפור השרות וזמינות מידע הנדסי לתושבי העיר.
עיריית צפת מאפשרת קבלת מידע תכנוני-הנדסי באמצעות אתר האינטרנט ההנדסי.