מחלקת פרוייקטים

בחלק זה ניתן למצוא מידע אודות פרוייקטים שונים אשר מבוצעים על ידי ​אגף הנדסה בעיריית צפת.