מחלקת רישוי בניה

מחלקת רישוי בניה מיישמת את המדיניות התכנונית של העירייה הלכה למעשה, בכפוף להוראות חוק תכנון ובניה (התשכ”ה 1965) ולתכניות בנין עיר.

 

אחריות המחלקה

המחלקה אחראית על הליכי רישוי בניה הכוללים:
  • בדיקה וליווי בקשות להיתר
  • הכנת בקשות להיתר לדיון בוועדה
  • הוצאת היתרי בניה