הנחיות מרחביות

מצורפים הנחיות מרחביות ע”פ אזורים בתחום העיר צפת. מקום אשר לא נקבעו לגביו הנחיות מרחביות (לדוגמא עיר עתיקה, רחוב ירושלים מרכז העיר וכד’ יינתנו הנחיות מרחביות באופן פרטני או לחילופין יתבקש תאום תכנון)

*לצפייה במסמך ההנחיות המרחביות, יש ללחוץ על שם המסמך

הנחיות מרחביות – שכונת עכברה

הנחיות מרחביות – שכונה דרומית

הנחיות המרחביות – שכונת נוף כנרת

הנחיות מרחביות – שכונות נווה אורנים + רזים (בנה ביתך) + כנען א’

הנחיות מרחביות – שכונות רמת מנחם+ יצחק רבין

הנחיות מרחביות – שכונת כנען + רח’ ל’