הגשת תלונות

להגשת תלונות ניתן לפנות אל:

עיריית צפת מוקד 106