אגף ההנדסה מעדכן כי מתאריך 1/2/23 על כל ערכי הבקשות להיתר להגיש ע”פ פורמט חישובי השטחים.

אגף ההנדסה מעדכן כי מתאריך 1/2/23 על כל ערכי הבקשות להיתר להגיש ע”פ פורמט חישובי השטחים.